Saturday, November 29, 2008

Valná hromada ČSOB von line

Na Strahově se dnes schází volební Valná hromada ČSOB. Zhaly.kom, jako zástupce tlače, vám přináší exkluzivní von line reportáž. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se někdo hlasování?

16:31 VH končí. Průběh byl naprosto hladký a profesionální.
16:11 Následuje hlasování o jednotlivých usneseních VH: snížení odvodu ze závodu z 12,5% na 10% - ANO, kandidatura na MED2011 a JMS2012 - ANO, změna názvu svazu na Český svaz orientačních sportů od 1.1.2010 - ANO (24 hlasů ze 40)
16:07
VH dále pokračuje, byl přijat rozpočet pro rok 2009, který poprvé přesahuje 10 milionů
16:03 Členy předsednictva se staly všichni čtyři nominovaní, tedy Vystavěl, Matějů, Zřídkaveselý a Kalenský.
15:58 Delegáti VH se tak rozhodli pro konzervativnější variantu znovuzvolení Radana Kamenického. Gratuluji Radanovi k obhajobě nejvyšší pozice v našem svazu.

15:56 Novým předsedou Českého svazu orientačního běhu se stává Radan Kamenický s 23 hlasy, poražený Tomáš Kalenský získal 15 hlasů, 2 hlasy byly neplatné.
15:43 Cíle Tomáše Kalenského: posílení marketingu svazu - zřízení placeného manažera, řešení problému mládeže, legislativní činnost, posílení zázemí reprezentace, synergie mezi sekcemi. Radan Kamenický je po operaci kyčelního kloubu a VH se neúčastní.
15:39 Začne se volbou nového předsedy svazu. Kandidáti teď dostanou prostor. Slovo si bere Tomáš Kalenský.
15:34 Začíná nejočekávanější moment dnešního dne - volební část Valné hromady ČSOB. Je přítomno všech 40 delegátů.
15:19
Trail-O bude patřit pod letní OB, o vlastní sekci se vzhledem k velikosti základny prozatím nepočítá.
15:16 Z jihočeské oblasti přichází doporučení o zvýšení počtu žádostí o granty Ministerstva školství i dalších organizací.
15:14 Letos se cena Sportovní výkon roku přejmenuje na Výkon roku a dostane ji Česká televize za zpracování přenosů z MS.
15:08 Nový předseda MTBO Pospíšek navrhuje změnu názvu svazu na Český svaz orientačních sportů k 1.1.2010.
15:04 Návrhy na usnesení: ČSOB není spokojený s financováním ze strany Sazky, žádost o grant pro pražské SCM.
15:01 Na předsedu svazu kandidují Radan Kamenický a Tomáš Kalenský. Do předsednictva kandidují Dušan Vystavěl, Ivan Matějů, Libor Zřídkaveselý a Tomáš Kalenský.
14:48 Vyhlášena přestávka. Následuje oznámení kandidátů a poté obecná rozprava.
14:42 Slovo si bere předseda LOBu Přemek Škoda, po něm následuje sekce OB a Petr Klimpl.
14:38 Přichází hodnocení předsedů jednotlivých sekcí - začíná již bývalý boss bajkerů Milan Jirásek. Naznačuje, že jeho sekce bude usilovat o změnu názvu.
14:26
Béďa stále pokračuje ve vzpomínkách na Olomouc. Člověk aby skoro zamáčkl slzu.
14:07 Petr Klimpl bilancuje MS v Olomouci, které nakonec dopadlo finančně dobře - budeme mírně v plusu. Velkou zásluhu na úspěšném pořádání přikládá Aljošovi.
13:59 Zprávu revizní komise přednáší Krišpína Bořánková.
13:49 Ivan teď pobavil delegáty: "Všichni dobře víme, že Poslanecká sněmovna byla rozpuštěna." Až jsem si říkal, co se to během Valné hromady děje.
13:44 Na odměnách reprezentantům bude letos vyplaceno téměř milion korun.
13:28 Ivan Matějů referuje o hospodaření svazu.
13:13 Tomáš Matras čte zprávu Radana Kamenického o činnosti svazu.
13:10
Předsedou sekce MTBO se během schůze bajkerů stal Zbyněk Pospíšek a nahradil tak Milana Jiráska ve vedení sekce.
13:02
Začíná Valná hromada, bohužel bez současného předsedy Radana Kamenického, který po operaci kyčelního kloubu ještě není schopen účastnit se takové akce.
12:33 Bylo schváleno usnesení shromáždění sekce. Následuje pauza a od 13:00 Velná hromada ČSOB.
12:25 Čas pro různé: Petr Valášek prosí, aby SCM vysílali na štafety žákovská družstva
12:21 Hlavní úkoly pro rok 2009: vytvořit podmínky pro reprezantaci, personálně obsadit metodickou komisi, zajistit kvalitní soutěže,...
12:19 Členy vedení sekce byli zvoleni Jindra Kořínek, Zdeněk Zuzánek a David Aleš. Zdá se, že delegáti nejsou tak konzervativní, jak by se čekalo. Jindra Kořínek se stává mladou krví ve vedení sekce a měl by nahradit Kálu, který má vyšší cíle.
12:13
Teď to bude konečně zajímavé, volí se vedení sekce.
12:12 Místopředsedou sekce je Libor Slezák s 26 hlasy.
12:09
Předsedou sekce se stává Petr Klimpl s 26 hlasy.
12:08 Probíhá volba předsedy sekce. Volí 30 delgátů.
12:01 Bude se v podstatě volit pouze vedení sekce. Z pěti již zmíněných kandidátů budou zvoleni tři. Můj osobní tip? Zuzánek, Aleš, Král.
11:55 Obecná rozprava je uzavřena, následuje volby sekce OB. V pauze jsem byl dotázán, proč nejsem na seznamu vedení sekce. Těžko říct, jestli si někdo ulevil nebo je spíš zklamaný.
11:53 Dušan Vystavěl nechce v kandidatuře Magnusu jako národního kontrolora Starouše nebo Syona, kteří usilují o vyškolení. Upřímně se vůbec nedivím.
11:51 Do vedení sekce OB kandidují Zuzánek, Aleš, Hrubý, Král a Kořínek.
11:48 Slovo si vzal Ivan Matějů. Hovoří o Gigasport tour, kterou bude přístí týden s vedením Gigasportu dolaďovat.
11:44 O pořádání JMS 2012 usilovali OK99 HK, Vizovice a Magnus Orienteering. Vybráno bylo OK99, Magnus orienteering by chtěl pořádat MED2011. Do návrhu usnesení sekce OB půjdou obě tyto kandidatůry jako doporučení Valné hromadě.
11:42 Jsou uzavřeny návrhy kandidátů do struktury sekce OB. Na předsedu kandiduje pouze Petr Klimpl, na místopředsedu pouze Libor Slezák. Zdá se, že v sekci OB se žádné zemětřesení dít nebude.
11:29 Petr Klimpl očekává velkou diskuzi v následujícím bodě shromáždění. Následuje 10 minut přestávky na ohlášení nominací na funkce v sekci OB.
11:27 Kvůli ISSOMu zřejmě přijde střet mezi mapovou radou a vedením sekce OB, systém rozhodčích je ku prospěchu věci. Kvalitní závodník nemusí být kvalitním stavitelem. Takových já znám.
11:21 Petr Klimpl: "Zabývali jsme se smrští návrhů změn v rankingu." Jirka Jansa právě pronikl na shromáždění. Ano, jestli je někdo pátý nebo sedmý v rankingu nehraje roli. Jirko, slyšíš?
11:14 Výsledek hodnocení závodů byl pravdivý, i když některá slovní hodnocení nebyla úplně objektivní.
11:11 Přehled činnosti soutěžní komise přednáší její předseda Petr Klimpl.
11:09 V příštím roce bude komise fungovat trochu jinak, aby byla více akceschopná. Úkolem komise je vychovat dospělé reprezentanty. V příštích letech zřejmě příjdou slabší ročníky.
11:04 Krišpína byla velmi dobře připravená a je vidět, že její komise funguje a má výsledky. Shromáždění sekce pokračuje referátem Zdeňky Králové, vedoucí komise talentované mládeže.
10:59 Nové projekty: kalendář závodů pro veřejnost (po vzoru běhej.com), Gigasport tour - propagační závody v okolí prodejen, spolupráce s Klubem českých turistů
10:58 Projekt Lektor OB zatím neúspěšný - není o něj zájem.
10:55 Připraveny nová pravidla Trail-O. Příští rok 3-5 velkých závodů a další menší závody osvětového významu.
10:53 Zatím vydáno 70 výukových map, v roce 2009 se počítá s další padesátkou.
10:50 Následuje zpráva komise rozvoje OB v podání Krišpíny Bořánkové.
10:45 Zpráva o MS v Olomouci byla přesunuta na odpolední Valnou hromadu, aby nebyla probírána dvakrát.
10:41 Začíná hodnocení reprezentace. Z trenérů je přítomný pouze Libor Zřídkaveselý, a tak výsledky komentuje Petr Klimpl.
10:17 Petr Klimpl hodnotí fungování sekce. A Kála bude u Bédi asi už navždy Kálenský.
10:10 Začíná shromáždění sekce OB

3 comments:

osmahlý orientálec said...

Cením! Zrovna sice mizím do kina na bollywoodský blockbuster v maráthštině, ale asi se ještě zajdu mrknout na odpolední session, hehe!

Anonymous said...

skvela prace.. sledoval jsem s napetim:)
Jihocech

Anonymous said...

proc ne:)