Tuesday, May 8, 2007

SAXBO – Podium worauf Senken


tschechisch Text unten

Weil bin anstelle akademisch Spiel nicht für alles in der Welt tun Probe, ich geriet nach Liberce bis freitags. Jiřin hingefahren triatlon und traf bin ihn eng voraus das Ziel. Abend wir sind alles zerlegen in Ruhe oberhalb polarkovym Torte und weiß Wein.

Sozialismus tschechisch Teil SAXBA sich laufen an Felsenlabyrinth Märchen in Super Felsenlabyrinth Terrain. Probleme mit rechts uns regelte Rudi Ropek und sein Hund Fido. Dann Unternehmer Kazbosch unterstützen mein Trainingslager Aktivitäten und verkauft hat mir Schuhe. Gut Einkauf.

In dem Betrieb sich mir gegangen. Außer eine blöd gleichlautend Fehler am Anfang langer Vormarsches bin umgerannt fast fehlerlos. Aber war sehr Bergs, so bin auch sehr ist gegangen. Unangenehm Ding sich mir passiert bei hinunterlaufen von 10, wo mir entfielen Fuß und schlecht bin sich spannen achilles Sehne. In Ziel daraus war 4. anstelle und erste Standortbestimmung an Erstaunen in diesem Jahr. Darüber mir Managerin Mischa zu meine Rücken ausreden Zweikampf um Bier mit Rudim, die bin gewann.

Am Sonntag sich laufen in Reich. Über Grenze mich überführen Familie Gebirge. Wettkampf war schlecht. Kategorie H21K sich überhaupt sieht nach zwirnen und sehr hüglich Terrain mir sitzt nicht. Trotzdem bin nicht fehlen, kassieren bin 11 Minuten von Oma und weitere Zweikampf um Bier diesmal gewann mit Überblick Rudi. Verletzung Flechsen mich gefühtlich genug limitieren und zu Ende bin schlecht Fußauftritt und nochmals darin stechen. Anders Bau war grauenerregend, Deutschen vielleicht keine Verwandten kennen Altersgenossin und alles stellen an senkrecht auf sie. Hauses bin hingefahren mit dem Hund Egonem. Aber sonst alles positive.

Český text:
Jestli umíte německy a nerozumíte tomu, tak to je v pořádku. Tento paskvil vytvořil PC Translator 2007. Tomu kdo německy neumí nabízím v komentářích překlad zpět do češtiny pomocí stejného programu, aby na tom byl jako ten, kdo skopčáčtinu ovládá.

2 comments:

Zhaly said...

SAXBO – pódium nač spouštění

Protože nejsem místo akademickou hru neudělat něco ani za zlatý prase zkouška, dostal jsem se do Liberce do v pátek. Jirin jel triatlon a setkal jsem jeho úzký vpředu cílem.Večer my jsme všechno rozebrat v klidu nad polarkovym dortu a ví víno.
Socialismus česká část SAXBA si přiběhne skalní bludiště pohádka do super skalního bludiště terén. Problémy s napravo nás vyřešily Rudi Ropek a jeho důlní vozík Fido. Potom podnikatele Kazbosch podepře moje soustředění aktivity a prodaly mi boty. Dobře nákup.
V závodě si mi šel. Mimo hloupé stejně znějící chyby na začátku dlouhé postupu jsem oběhl skoro bezvadný. Ale byly velmi kopce, tak jsem také velmi šel. Nepříjemný předmět si mi stane se u seběhnout od 10, kde mi uklouzla noha a špatný jsem klene se achilles tětiva. Do cíle z toho byl 4. místo a první umístění na podiv v tomto roce. Na to mi manažerku Mischa k mým zádům domluví souboj o pivo s Rudim, kteří je získal.
V neděli si běžet do říše. Přes hranici mě převeze rodina Horovi. Zápas byl špatný. Kategorie H21K si vůbec promíjí nitěný a velmi pahorkatý terén mi nesedí. Přesto nejsem chybět, přijímají všechny jejich všechny jejich všechny jejich peníze je 11 minut od babičky a dalšího souboje o pivo tentokrát získal s výhledem Rudi. Poškození šlachy mě gefuhtlich dost limitují a u konce je špatné došlápnutí nohy a ještě jednou v tom zapichovou. Jinak stavba byla hrůzní, Němci snad neznali bratra vrstevnici a všechno přikážou vertikální na ni. Domu jsem jel se psem Egonem. Ale jinak všechno pozitivní.

Olaf said...

Zdar Žaly, dobrý stránky, zábavný články.
A doufám, že sem tímhle komentářem nezkazil jejich image ;-)